Inleiding WO-onderwijs

Een groot deel van de nieuwe instroom komt van studenten die na de opleiding starten op de arbeidsmarkt. In dit thema zie je hoeveel eerstejaars wo-studenten instromen en wat het totale aantal studenten per opleiding is. Ook is het aantal gediplomeerden zichtbaar en het percentage gediplomeerden dat daadwerkelijk aan het werk gaat in de sector zorg en welzijn (het sectorrendement).

 

Bij elke afbeelding vind je extra tools om bijvoorbeeld een toelichting te krijgen of om de afbeelding te vergelijken, te delen en te downloaden. Met rechtsboven een button met extra informatie van het CBS over de desbetreffende afbeelding.

Filters

- Aantal studenten

Aantal wo-studenten in opleiding

Hier zie je voor de gekozen regio en type opleiding de ontwikkeling van het aantal studenten door de jaren heen.

Percentage wo-studenten in opleiding binnen Zorg en Welzijn, per regio

Hier zie je per regio welk percentage van het totale aantal wo-studenten een opleiding volgde binnen Zorg en Welzijn. Met het opleidingsfilter kun je de percentages zien voor specifieke opleidingsrichtingen.

- Instroom

Instroom wo

Hier zie je voor de gekozen regio en type opleiding de jaarlijkse instroom van het aantal studenten.

- Gediplomeerden

Gediplomeerden wo

Hier zie je voor de gekozen regio en type opleiding het jaarlijkse aantal gediplomeerden.

- Sectorrendement

Sectorrendement wo

Hier zie je voor de gekozen regio en type opleiding het percentage gediplomeerden werkzaam binnen de sector Zorg en Welzijn een jaar na diplomering.

POWERED BY

powered by