Inleiding Ziekteverzuim

Op deze pagina zie je per gekozen branche (ziekenhuizen, vvt, ggz, gehandicaptenzorg) het ziekteverzuim. Het gaat om het ziekteverzuim en de meldingsfrequentie. De meldingsfrequentie is het gemiddeld aantal keer dat een werknemer zich ziek meldt in een maand, vermenigvuldigd met 12.

 

Bij elke afbeelding vind je extra tools om bijvoorbeeld een toelichting te krijgen of om de afbeelding te vergelijken met andere regio’s, te delen en te downloaden. Met rechtsboven een button met extra informatie en definities.

Filters

- Ziekteverzuim per maand

Voor de onderstaande grafieken wordt gebruikgemaakt van de verzuimdata van Vernet.

 

Deze data zijn alleen beschikbaar op het niveau van veiligheidsregio's en voor de branches GGZ, Gehandicaptenzorg, VVT,  Ziekenhuizen en overige medische, specialistische zorg. Als je data voor de andere branches wilt zien, kun je omlaag scrollen naar de sectie ’landelijk ziekteverzuim’.

Verzuimpercentage per maand

In deze lijngrafiek zie je de ontwikkeling van het ziekteverzuim per maand, gesplitst naar kortdurend verzuim en langdurend verzuim.

Het ziekteverzuim geeft aan welk aandeel van het totaal aantal fte in die maand wordt gemist vanwege ziekte. Er wordt hierbij dus rekening gehouden met de deeltijdfactor van zieke werknemers. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief vangnet (waar ook zwangerschaps- en bevallingsverlof onder valt), tenzij anders vermeld.

Kortdurend verzuim: 1 tot 91 dagen.
Langdurend verzuim: 92 tot 730 dagen.

LET OP: Wanneer er data ontbreken voor bepaalde branches of regio's, dan komt dit doordat het aantal deelnemende organisaties te laag is om de anonimiteit te waarborgen. Deze data worden dan niet getoond.

Verzuimpercentage naar branche

Hier zie je per branche het ziekteverzuimpercentage. Met het tijdfilter kun je jaren en maanden selecteren en met het filter duurklasse kun je tevens de verhoudingen zien voor kortdurend en langdurend ziekteverzuim.

Het ziekteverzuim geeft aan welk aandeel van het totaal aantal fte in die maand wordt gemist vanwege ziekte. Er wordt hierbij dus rekening gehouden met de deeltijdfactor van zieke werknemers. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief vangnet (waar ook zwangerschaps- en bevallingsverlof onder valt), tenzij anders vermeld.

Kortdurend verzuim: 1 tot 91 dagen.
Langdurend verzuim: 92 tot 730 dagen.

LET OP: Wanneer er data ontbreken voor bepaalde branches of regio's, dan komt dit doordat het aantal deelnemende organisaties te laag is om de anonimiteit te waarborgen. Deze data worden dan niet getoond.

Verzuimpercentage uitgesplitst naar jaar

Hier zie je de ziekteverzuimpercentages per maand, uitgesplitst naar de afgelopen drie jaar.

Het ziekteverzuim geeft aan welk aandeel van het totaal aantal fte in die maand wordt gemist vanwege ziekte. Er wordt hierbij dus rekening gehouden met de deeltijdfactor van zieke werknemers. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief vangnet (waar ook zwangerschaps- en bevallingsverlof onder valt), tenzij anders vermeld.

Kortdurend verzuim: 1 tot 91 dagen.
Langdurend verzuim: 92 tot 730 dagen.

LET OP: Wanneer er data ontbreken voor bepaalde branches of regio's, dan komt dit doordat het aantal deelnemende organisaties te laag is om de anonimiteit te waarborgen. Deze data worden dan niet getoond.

- Meldingsfrequentie per maand

Voor de onderstaande grafieken wordt gebruikgemaakt van de meldingsfrequentiedata van Vernet.

Deze data zijn alleen beschikbaar op het niveau van veiligheidsregio's en voor de branches GGZ, Gehandicaptenzorg, VVT, en Ziekenhuizen en overige medische, specialistische zorg.

Ontwikkeling meldingsfrequentie

Hier zie je de ontwikkeling van de meldingsfrequentie door de tijd heen.

De meldingsfrequentie is het aantal keer dat een werknemer zich gemiddeld ziek meldt in een maand, vermenigvuldigd met 12. Dat laatste wordt gedaan om de meldingsfrequentie te kunnen vergelijken met jaarcijfers. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief vangnet (waar ook zwangerschaps- en bevallingsverlof onder valt), tenzij anders vermeld.

LET OP: Wanneer er data ontbreken voor bepaalde branches of regio's, dan komt dit doordat het aantal deelnemende organisaties te laag is om de anonimiteit te waarborgen. Deze data worden dan niet getoond.

Meldingsfrequentie naar branche

Hier zie je per branche de meldingsfrequentie. Met het tijdfilter kun je jaren en maanden selecteren.

De meldingsfrequentie is het aantal keer dat een werknemer zich gemiddeld ziek meldt in een maand, vermenigvuldigd met 12. Dat laatste wordt gedaan om de meldingsfrequentie te kunnen vergelijken met jaarcijfers. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief vangnet (waar ook zwangerschaps- en bevallingsverlof onder valt), tenzij anders vermeld.

LET OP: Wanneer er data ontbreken voor bepaalde branches of regio's, dan komt dit doordat het aantal deelnemende organisaties te laag is om de anonimiteit te waarborgen. Deze data worden dan niet getoond.

Meldingsfrequentie uitgesplitst naar jaar

Hier zie je de ontwikkeling van de meldingsfrequentie door de tijd heen.

De meldingsfrequentie is het aantal keer dat een werknemer zich gemiddeld ziek meldt in een maand, vermenigvuldigd met 12. Dat laatste wordt gedaan om de meldingsfrequentie te kunnen vergelijken met jaarcijfers. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief vangnet (waar ook zwangerschaps- en bevallingsverlof onder valt), tenzij anders vermeld.

LET OP: Wanneer er data ontbreken voor bepaalde branches of regio's, dan komt dit doordat het aantal deelnemende organisaties te laag is om de anonimiteit te waarborgen. Deze data worden dan niet getoond.

- Landelijk ziekteverzuim

Bij landelijk ziekteverzuim wordt gebruikgemaakt van data van CBS AZW. Deze data worden per kwartaal aangeleverd en betreffen de tien branches binnen de sector zorg en welzijn.

Landelijk ziekteverzuim per kwartaal

Hier zie je de ontwikkeling van het landelijk ziekteverzuimpercentage door de tijd heen.

Landelijk ziekteverzuim naar branche

Hier zie je per branche het landelijke ziekteverzuimpercentage. Met het tijdfilter kun je jaren en kwartalen selecteren.

Landelijk ziekteverzuim per jaar

Hier zie je de ontwikkeling van het landelijk ziekteverzuimpercentage uitgesplitst naar jaar.

POWERED BY

powered by