Inleiding MBO-onderwijs

Een groot deel van de nieuwe instroom komt van studenten die na hun opleiding starten op de arbeidsmarkt. In dit thema kun je voor uw regio zien hoeveel eerstejaars mbo-leerlingen instromen, hoeveel mbo'ers een opleiding binnen zorg en welzijn volgen, een diploma behalen en wat het sectorrendement is.

 

Bij elke afbeelding vind je extra tools om bijvoorbeeld een toelichting te krijgen of om de afbeelding te vergelijken, te delen en te downloaden. Met rechtsboven een button met extra informatie van het CBS over de desbetreffende afbeelding.

Filters

Aantal studenten

Aantal mbo-studenten in opleiding

Hier zie je voor de gekozen regio en type opleiding de ontwikkeling van het aantal leerlingen door de jaren heen. De aantallen worden op totaalniveau getoond en uitgesplitst naar BOL en BBL.

Extraneï: mensen die alleen ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling om examen te doen, maar geen lessen volgen.

Percentage mbo-studenten in opleiding binnen Zorg en Welzijn, per regio

Hier zie je per regio welk percentage van het totale aantal mbo-studenten een opleiding volgde binnen Zorg en Welzijn. Met het opleidingsfilter kun je de percentages zien voor specifieke opleidingsrichtingen. Met het filter Leerweg kun je de visualisatie verder uitsplitsen naar BBL en BOL.

Instroom

Instroom mbo

Hier zie je voor de gekozen regio en type opleiding de jaarlijkse instroom van het aantal leerlingen uitgesplitst naar BOL en BBL.

Extraneï: mensen die alleen ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling om examen te doen, maar geen lessen volgen.

Gediplomeerden

Gediplomeerden mbo

Hier zie je voor de gekozen regio en type opleiding het jaarlijkse aantal gediplomeerden op totaalniveau en uitgesplitst naar BOL, BBL en extraneï.

Extraneï: mensen die alleen ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling om examen te doen, maar geen lessen volgen.

Sectorrendement

Sectorrendement mbo

Hier zie je voor de gekozen regio en type opleiding het percentage gediplomeerden werkzaam binnen de sector Zorg en Welzijn een jaar na diplomering, uitgesplitst naar BOL en BBL.

Studierendement

Studierendement mbo

Hier zie je voor de gekozen regio en type opleiding het percentage van de instromers dat binnen de nominale studietijd plus één jaar, een diploma heeft behaald binnen hetzelfde opleidingsdossier. De data zijn uitgesplitst naar BOL en BBL en het totaal van beide leerwegen.

POWERED BY

powered by