Definities Verzuim

Verzuimpercentage

Van alle werknemers wordt elke ziektedag in de periode vermenigvuldigd met de bij die dag behorende parttimefactor en de arbeidsongeschiktheidsfactor, waarna deze worden opgeteld. Van alle werknemers (ziek en niet ziek) wordt elke dienstverbanddag in de periode vermenigvuldigd met de bij die dag behorende parttimefactor, waarna deze worden opgeteld. Het totaal aantal ziektedagen wordt gedeeld door het totaal aantal dienstverbanddagen en vermenigvuldigd met 100%.

Het verzuimpercentage wordt het meest beïnvloed door langdurig verzuim. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof kan het verzuimpercentage substantieel beïnvloeden. Daarom wordt het verzuimpercentage op het dashboard altijd exclusief zwangerschap weergegeven, tenzij anders vermeld.

Het totaal verzuimpercentage heeft enkel betrekking op de branches Ziekenhuizen, GGZ, GHZ, VVT.

Meldingsfrequentie

Het aantal ziekmeldingen in een verslagperiode wordt gedeeld door het aantal werknemers in die periode. De meldingsfrequentie in het kwartaal is ongeveer een kwart van de frequentie van het jaar. Om vergelijking met het (voortschrijdend) jaar mogelijk te maken, wordt de meldingsfrequentie van een kwartaal altijd vermenigvuldigd met vier.
De meldingsfrequentie wordt het meest beïnvloed door kortdurend verzuim.

Duurklasse

Een verzuimgeval wordt ingedeeld in één van de vier duurklassen. De totale lengte van het verzuim is bepalend voor de indeling. Deze wordt bepaald vanaf de eerste verzuimdag tot en met de hersteldatum of de einddatum van de verslagperiode. Een verzuimgeval kan slechts in één duurklasse worden ingedeeld en kan maximaal 730 dagen duren.

De vier duurklassen die Vernet hanteert zijn:

  • 1 t/m 14 dagen kortdurend verzuim
  • 15 t/m 91 dagen middellang verzuim
  • 92 t/m 365 dagen lang verzuim
  • 366 t/m 730 dagen extra lang verzuim

POWERED BY

powered by